Będąc w ciąży przede wszystkim możemy liczyć na uzyskanie urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku z tego tytułu. Dotyczy to jednak kobiet zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub innej umowy na podstawie której, kobieta zostaje objęta ubezpieczeniem chorobowym.

W tym celu należy jednak złożyć odpowiednie dokumenty, w tym między innymi zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywaną datę porodu oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Taki zasiłek wynosi tyle, co przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Co najważniejsze, zasiłek macierzyński wypłacany jest przez cały okres ciąży, dlatego kobiety bardzo chętnie z niego korzystają. Oczywiście w ciąży można także ubiegać się o inne formy zasiłku, jeżeli na przykład mamy niski dochód na każdego członka rodziny lub też jeśli matka zarejestrowana jest w urzędzie pracy minimum od roku i posiada status bezrobotnego. Podstawą wypłaty takich świadczeń jest oczywiście złożenie stosownego wniosku w swoim urzędzie pracy. Więcej świadczeń wypłacanych jest już z tytułu urodzenia dziecka. Między innymi mowa tu o becikowym, które wypłacane jest rodzicom spełniającym kryteria dochodowe. Co więcej możliwe jest także uzyskanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jest on dostępny jedynie dla rodzin uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego. W ubieganiu się o stosowne świadczenia i zasiłki zawsze powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich terminów, gdyż to one gwarantują nam pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.